ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่สนใจ สมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

MU ITA Awards
November 8, 2023
ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
December 18, 2023

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่สนใจ สมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่สนใจ สมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

✅ ผู้ที่ผ่านแบบทดสอบจะได้รับใบประกาศรับรอง online

👉 ศึกษารายละเอียด click ที่นี่      https://aced.nacc.go.th/