มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2567
December 28, 2023
ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
December 28, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โดยเน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยว่าให้ยึดมั่นในความโปร่งใสในการบริหารงาน งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก No Gift Policy และถ่ายทอดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานถ่ายทอดและดำเนินการตามโยบายของมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

https://mahidol.ac.th/th/2023/no-gitf-policy67/