ช่าว/กิจกรรม l ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยมหิดลรับโล่ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
Read more
มหาวิทยาลัยมหิดลรับโล่ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
Read more

มาตราการใหม่

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง

นโยบาย/แนวปฎิบัติ/มาตราการ

  • ประกาศนโยบายเรื่อง
  • ประกาศนโยบายเรื่อง
  • ประกาศนโยบายเรื่อง

การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล