ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2849-6000

อีเมล์ governance@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ https://governance.mahidol.ac.th